Back

Kalitatea Kudeatzeko Sistema. Egiaztapen Instituzioanala

Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolak badu Kalitatea Kudeatzeko Sistema (KKS) bat ziurtatuta, Unibasqen AUDIT programaren gidalerroekin bat datorrena. Bertan eskaintzen diren titulazioek gainditu egin dute tituluen akreditazioa berritzeko banakako prozesua; beraz, 2018ko azaroaz geroztik, BAMek Erakunde Akreditazioa du.

Ikastetxeen Akreditazio Instituzionala unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko modu bat da. Horretarako, tituluen akreditazioa egiaztatzeko eta berritzeko prozesuak eta KKSaren ezarpen prozesuak bat egiten dute.

Sistema hori osatzen dute BAMen kalitatearen barne bermea gauzatzeko ezartzen diren antolaketa, erantzukizun, prozesu, jarduteko prozedura eta baliabideak.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren arduraduna zuzendaria eta Erakundeko Batzordea dira, Zentroko Kalitate Batzordearen, Tituluen Kalitate Batzordeen eta Deustuko Unibertsitateko Kalitate Unitatearen laguntzarekin. Batzorde horietan ikastetxeko eta titulazioetako interes-talde guztiak daude ordezkatuta.

DOKUMENTUAK DESKARGATZEA

Kalitateko politika, Helburuak eta Interes Taldeak

Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolak Kalitatea Kudeatzeko Sistema baten ezarpena ziurtatuta du, Unibasqen AUDIT gidalerroen arabera. Sistema horrek etengabeko hobekuntzako prozesu bat du, prozesuen adierazleen analisiaren bidez eta horretarako definitutako sistematikaren bidez gauzatzen dena.

Sistema etengabe mantentzen eta hobetzen da kalitate-politika eta BAMen helburu estrategikoak aplikatuz. 2023-27 hirurtekoan, hezkuntza-eredua, BAMen nortasuna indartzea, euskarazko hizkuntza-gaitasuna indartzea, euskal hizkuntza eta kultura transmititzeko prestakuntza eta ikerketa eta ezagutzaren transferentzia bultzatzea dira helburu nagusiak.

BAMeko kalitateko politikak eta Deustuko Unibertsitatearenak, honi baitago atxikita, interes taldeen gogobetetasuna hartzen du oinarri gisa, bai eta prozesuen eta ikuskaritzen emaitzen azterketa eta Erakundeko Batzordeak egiten duen sistemaren berrikusketa.

Ikasketen informazio ofiziala

TITULUAREN EGIAZTAPENA

JARRAIPENA

* Aurreko urteetako Tituluaren Analisiari eta Hobekuntzari buruzko Txostenak prozesuen kudeatzailean daude eskuragarri.

AKREDITAZIOA

Grado en Educación Primaria. Escuela Universitaria de Magisterio BAM

TITULUAREN EGIAZTAPENA

JARRAIPENA

* Aurreko urteetako Tituluaren Analisiari eta Hobekuntzari buruzko Txostenak prozesuen kudeatzailean daude eskuragarri.

AKREDITAZIOA

JARRAIPENA

* Aurreko urteetako Tituluaren Analisiari eta Hobekuntzari buruzko Txostenak prozesuen kudeatzailean daude eskuragarri.

Docentia

Atal honetan topatuko dituzu Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako Gradu Bikoitzeko irakaskuntza ebaluazioaren emaitzak.