Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolak Lehen Hezkuntzako Gradua eskaintzen du, Gorputz Hezkuntza, Atzerriko Hizkuntza, Curriculum-sakontzea eta Arte Hezkuntza aipamenekin. Ikasle berrientzat eskaintzen den plaza kopurua 140 da Lehen Hezkuntzako Graduan. Ikasturte bakoitzean titulazioak duen eskaria eta eskaintzaren arteko proportzioaren arabera, BAMek sartzeko irizpide osagarriak edo sarbide frogak jartzeko aukera gordetzen du.

Lehen Hezkuntzako Graduaren helburu nagusia zera da: hezkuntzako profesionalak prestatzea 6 eta 12 urte bitarteko ikas-irakaskuntza egoerak ulertu, aztertu, interpretatu eta esku-hartzeko beharrezko gaitasunak eskainiz. Irakaskuntza presentziala da, eredu hirueleduna jarraituz (euskara, gaztelera eta ingelesa). Ikasleek 240 ECTS gainditu behar dituzte gradua lortzeko.

Halaber, ikasleek aukera dute beraien ikasketen zati bat atzerriko eta estatuko beste unibertsitateetan egiteko, ospe handiko hainbat zentrorekin eskolak dituen elkarlanerako hitzarmenei esker. Egonaldi hauen helburu nagusiak titulazioaren ezaugarrietariko batzuk indartzea da, honako arlo hauetan:

 • Atzerriko hizkuntzak hobetzea.
 • Garapen profesionalaren ikuspegi zabalagoa lortzea.
 • Pertsona arteko eta kultur arteko komunikazioa hobetzea.

INFORMAZIO GEHIAGO

BAMeko ikasleek EAEko hezkuntza sare nagusietako ikastetxeetan egingo dituzte euren praktikak, praktiketako prestakuntza zentro gisa onartuta dauden ikastetxeetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta unibertsitatearen arteko hezkuntza-lankidetzarako hitzarmenari esker. Horrez gain, BAMek europar herrialdeetako ikastetxeetan praktikak egiteko akordioak ere sinatu ditu.

BAM Irakasle Eskolako ikasleek, graduko ikasketa planaren diseinuan agertzen denez, bi praktikaldi egiten dituzte: bata, graduaren bigarren mailan, eta, bestea, graduaren laugarren mailan; guztira 42 ECTS osatu beharko dituzte praktiketan

Lehenengo praktikaldia (Practicum I) bigarren mailako bigarren seihilekoan egiten da, eta 5 asteko egonaldia egingo dute ikasleek ikastetxeetan. Ikastetxean egiten duten denboraz gain, 6 ECTSko lana egiten dute ikastetxetik kanpo, hau da, 150 orduko lana. Lan horren antolaketa unibertsitatean egiten da, batetik, mintegi presentzialak, eta, bestetik, ikaslearen lan autonomoa planifikatuz.

Bigarren praktikaldia (Practicum II eta Practicum II-Aipamena) graduaren laugarren mailako lehenengo seihilekoan egiten dute ikasleek, eta hiruhileko osoa egiten dute ikastetxean. Bigarren praktikaldiaren helburu nagusia da graduko didaktika desberdinetan (orokorrak eta aipamenekoak) jasotako ezagutza teoriko eta praktikoa testuinguru errealetan eta egoera zehatzetan aplikatzea.

Praktiketako lana gidatzeko ikasleek BAMeko tutorearen jarraibideak izango dituzte, batetik, eta, bestetik, praktiketako ikastetxeko tutorearen ikuskaritza eta laguntza izango dute.

Praktikak ezinbesteko prozesua dira irakaskuntzaren lanbidean murgiltzeko, eta ikaslearen prestakuntza praktikoa sendotu eta indartzeko, kalitatezko prestakuntza bat lortzeko asmoz.

DOKUMENTUAK DESKARGATZEA

Urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak (unibertsitateko ikasketa ofizialen antolaketa ezartzen duenak) 12. artikuluan arautzen duenez, graduko ikasketen amaieran Gradu Bukaerako Lana egin eta defendatu beharko da. Lan hori ikasketa planen azken aldian egingo da eta haren bidez tituluaren gaitasun orokorrak eta berariazkoak barneratu eta ebaluatuko dira.

Gradu Bukaerako Lanean ikasleak proiektu, txosten edo azterlan bat egin beharko du, originala, tutore baten gidaritzapean. Tutorea, besteak beste, orientatzailea eta laguntzailea izango da ikasketa prozesuan.

Gradu Bukaerako Lanaren matrikula egiteko, Practicum I gaindituta izan beharko da eta BAMen Arautegi Akademikoan ezarritako baldintzak (3. kapitulua, 4. artikulua, 7. puntua) bete beharko dira: hau da, Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako Graduaren nahitaezko ikasgai guztiak gaindituta izatea edo haietan aldi berean matrikulatuta egotea.

 1. Pentsamendu kritikoa: gauzen arrazoiaren gainean eta norberaren eta inoren ideiak, ekintzak, balorazioak eta iritziak zertan oinarritzen diren galdetzeko buru joera da.
 2. Ahozko komunikazioa: Hitzen bidez norberaren ideiak, ezaguerak eta sentimenduak argi eta egoki adieraztea, egoeraren eta entzuleen ezaugarrietara egokituz, haien ulerkuntza eta atxikimendua lortzeko.
 3. Idatzizko komunikazioa: Beste pertsona batzuekin eraginkortasunez erlazionatzea, norberak pentsatzen edota sentitzen duena argi adieraziz, idazkera eta adierazpide grafikoak lagun dituela.
 4. Sen etikoa: Norberaren edo besteen on moralera positiboki makurtzea (hau da, ongia den edo esan nahi duen guztira, zentzuzko bizipena den guztira, pertsonaren errealizazioa dakarren guztira, justizia den edo esan nahi duen guztira) eta on moral horretan irautea.
 5. Talde lana: Helburu berberak lortzeko, beste pertsona, arlo eta erakunde batzuekin bat egitea eta lankidetza aktiboan jardutea.

Berariazko gaitasun hauek, abenduko ECI/3857 aginduarekin bat datoz:

 1. Ikastetxeko proiektu komun eta konpartitu bat diseinatzea, garatzea, jarduerarako erreferente etengabe bezala erabiltzea eta ebaluatzea; proiektu horren helburuak eta ezaugarriak dira nesken eta mutilen arteko hezkuntza berdinzale eta inklusiboa sustatzea, estereotipo murriztaileak gainditzen saiatzea, balio demokratikoen arabera heztea, ingurumena errespetatzea eta irisgarritasun unibertsala lortzea.
 1. Ikaskuntza-egoera egokiak diseinatzea eta garatzea, bai norberaren kabuz eta bai beste irakasle batzuekin batera, talde bakoitzeko ikasleek eskura ditzaten bilatzen diren helburuak.
 1. Ikaskuntzaren ebaluaketa zorroztasunez planifikatzea, eta prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatzea; ebaluatzea, halaber, gaitasunen lorpen maila eta aplikatutako programa eta estrategia didaktikoak ere, emaitzetatik ondorioztatzen diren hobekuntzak txertatuz.
 1. Ikasleak modu eraginkorrean orientatzea eta laguntzea, bai banaka eta taldeka, batez ere behar bereziak dituztenak, haien garapen integralari laguntzeko (pertsonala, soziala eta akademikoa), familien lankidetzarekin.
 1. Modu garbi eta zuzenean komunikatzea, irakaskuntzaren hizkuntzaz, ahoz eta idatziz, irakaskuntza-lanbidearekin zerikusia duten testuinguruetan, bai mintzakide espezializatuei eta bai espezializatu gabekoei.
 1. Familiaren, gizartearen eta ikastetxearen arteko lankidetza-sareak eratzea, ikasleen oinarrizko gaitasunen garapenari laguntzeko, ikaskuntzaren zerbitzuan jarritako baliabideak optimizatzeko eta gizartearen eraldaketa sustatzeko.
 1. Norberaren garapen profesionalaren protagonista izatea, elkarlanean, irakaskuntza-funtzioa etengabe hobetuz, aldaketa eta aurrerapen zientifiko, pedagogiko eta sozialetara egokituz, eta prestakuntza- eta ikerketa-proiektuetan parte hartuz.

Lehen Hezkuntzako Graduko ikasketek lehen hezkuntzako etapan irakasle gisa jarduteko gaitasuna ematen dute, bai ikastetxe publiko zein itunpeko eta pribatuetan.

Lehen Hezkuntzako irakaslea, elkarlan eta talde lanean oinarrituz, honakoak burutzeko gauza izango da:

 • Materiak eta moduluak programatu, eta ikasleen ikasketa prozesua ebaluatu.
 • Ikaslegoari hezkuntza orientazio osoa emateko, beste zerbitzu eta sail espezializatuekiko elkarlanean.
 • Bere zereginen baitan egon litezkeen irakaskuntza, kudeaketa eta zuzendaritza jarduerak koordinatu.
 • Ikas-irakaskuntza prozesuak etengabe hobetu, ikertu eta berritu.

La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser

(HESIODO)

Moduluak eta materiak

Jarraian aurkituko duzu Lehen Hezkuntzako Graduko ikasketa plana, Atzerriko Hizkuntza, Gorputz Hezkuntza, Curriculum-Sakontzea eta Arte Hezkuntza aipamenekin, ECTS kredituetan, eta materia motaren arabera sailkatuta.

DOKUMENTUAK DESKARGATZEA

Materia 1. | 18 ECTS
Ikasketa eta Nortasunaren Garapena (Psikologia)

1.1. Hezkuntzaren Psikologia| 6 ECTS
1.2. Garapenaren Psikologia | 6 ECTS
1.3. Hezkuntza Premia Berezien Oinarri Psikopedagogikoak | 6 ECTS

MATERIA 2. | 18 ECTS
Hezkuntz Prozesuak eta Testuinguruak (Hezkuntza)

2.1. Didaktika Orokorra | 6 ECTS
2.2. Ikerketa Metodoak eta Teknikak | 6 ECTS
2.3. Ikastetxeen Antolamendua | 6 ECTS

MATERIA 3. | 24 ECTS
Gizartea, Familia eta Eskola (Hezkuntza)

3.1. Hezkuntzaren Antropologia eta Historia | 6 ECTS
3.2. Familia eta Eskola | 6 ECTS
3.3. Gizartea eta Eskola | 6 ECTS
3.4. Tradizio Soziokulturalak eta Erlijioen Arteko Elkarrizketa | 6 ECTS

MATERIA 4. | 12 ECTS
Zientzia Esperimentalak

4.1. Natur Zientziak eta bere Didaktika I | 6 ECTS
4.2. Natur Zientziak eta bere Didaktika II | 6 ECTS

MATERIA 6. | 22 ECTS
Matematika

6.1. Matematika eta bere Didaktika I | 6 ECTS
6.2. Matematika eta bere Didaktika II| 6 ECTS
6.3. Matematika eta bere Didaktika III | 6 ECTS
6.4. Matematika eta bere Didaktika IV | 4 ECTS

MATERIA 8. | 12 ECTS
Musika, Plastika eta Ikus-Hezkuntza

8.1. Hizkuntza Plastiko, Bisual eta Musikala | 6 ECTS
8.2. Hezkuntza Artistikoa eta bere Didaktika | 6 ECTS

MATERIA 5. | 18 ECTS
Gizarte Zientziak

5.1. Gizarte Zientziak eta bere Didaktika I | 6 ECTS
5.2. Gizarte Zientziak eta bere Didaktika II | 6 ECTS
5.3. Etika | 6 ECTS

MATERIA 7. | 30 ECTS
Hizkuntzak

7.1. Hizkuntza eta Komunikazio Trebetasunak | 6 ECTS
7.2. Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika I | 6 ECTS
7.3. Hizkuntza eta Komunikazio Trebetasunak II | 6 ECTS
7.4. Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika II | 6 ECTS
7.5. Hizkuntzen Trataera Bateratua | 6 ECTS

MATERIA 9. | 6 ECTS
Gorputz Hezkuntza

9.1. Gorputz Hezkuntza eta bere Didaktika | 6 ECTS

MATERIA 10. | 66 ECTS
Praktikak

10.1. Praktikak I | 12 ECTS
10.2. Praktikak II – Orokorra | 18 ECTS
10.3. Praktikak II – Aipamena: Gorputz Hezkuntza | 12 ECTS
10.4. Praktikak II – Aipamena: Atzerriko Hizkuntza (Ingelera) | 12 ECTS
10.5. Praktikak II – Aipamena: Curriculumean Sakontzea | 12 ECTS

MATERIA 11. | 8 ECTS
Gradu Bukaerako Lana

11.1. Gradu Bukaerako Lana | 8 ECTS

MATERIA 12. | 30 ECTS
Atzerriko Hizkuntza (Ingelera). Aipamena

12.1. Atzerriko Hizkuntzaren Didaktika I | 6 ECTS
12.2. Ingelera Lehen Hezkuntzako Irakasleentzat II | 6 ECTS
12.3. Baliabide Didaktikoen Erabilera Kreatiboa Lehen Hezkuntzako Gelan | 6 ECTS
12.4. Atzerriko Hizkuntzaren Didaktika II | 6 ECTS
12.5. Ingelera Lehen Hezkuntzako Irakasleentzat II | 6 ECTS

* Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako gradu bikoitzeko ikasleek aipamen hau baino ezin dute aukeratu.

MATERIA 14. | 30 ECTS
Curriculumean Sakontzea. Aipamena *

14.1. Zientzien Diziplinarteko Ikaskuntzarako Metodo Aktiboen Laborategia | 6 ECTS
14.2. Errealitatearen Diziplinarteko Ikuspegia | 6 ECTS
14.3. Gorputz Adierazpena eta Komunikazioa | 6 ECTS
14.4. Tutorearen Funtzioa | 6 ECTS
14.5. Ingelera Lehen Hezkuntzako Irakasleentzat I | 6 ECTS

* Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako gradu bikoitzeko ikasleek aipamen hau baino ezin dute aukeratu.

MATERIA 13. | 30 ECTS
Mención Educación Física

13.1. Didáctica de la Educación Física | 6 ECTS
13.2. Expresión Corporal y Comunicación | 6 ECTS
13.3. Juego y Deporte | 6 ECTS
13.4. Salud Corporal | 6 ECTS
13.5. Competencia Motriz | 6 ECTS

MATERIA 15. | 24 ECTS
Teologia Katolikoa eta bere Pedagogia

15.1. Tradizio Soziokulturalak eta Erlijioen arteko Elkarrizketa | 6 ECTS
15.2. Kristau Mezua | 6 ECTS
15.3. Eliza, Sakramentuak eta Morala | 6 ECTS
15.4. Erlijioaren Pedagogia eta Didaktika Eskolan | 6 ECTS

Ikasgaiak

Jarraian aurkituko duzu Lehen Hezkuntzako Graduko ikasketa planaren ikasgaiak, seihilekoetan banatuta. Gainera, inglesez eta gaztelaniaz ematen diren kurtsoak ere daude.

Lehen seihilekoa

Psicología del desarrollo | 6 ECTS
Mireia Sanz Vázquez

Sociedad y escuela | 6 ECTS
Carlos García de Andoin

Didaktika orokorra | 6 ECTS
Ainhoa Bilbao Martínez

Hizkuntza eta komunikazio trebetasunak I | 6 ECTS
Jaione Ibarra Atutxa – Ane Ortega Etcheverry

Hezkuntzaren antropologia eta historia | 6 ECTS
Iñigo Arteatx Uriarte – Pello Gondra Martínez

Bigarren seihilekoa

Psicología de la educación | 6 ECTS
Mireia Sanz Vázquez

Matematika eta bere didaktika | 6 ECTS
Pello Gondra Martinez

Ikerketa metodoak eta teknikak | 6 ECTS
Iñigo Arteatx Uriarte

Hizkuntza plastiko, bisual eta musikala | 6 ECTS
Jorge Txana Barón – Pello Ulazia Ibarzabal

Familia eta eskola | 6 ECTS
Leire Garamendi Merino

Lehen seihilekoa

Hezkuntza premia berezien oinarri psikopedagogikoak | 6 ECTS
Amaia Jauregi Orbe

Hizkuntza eta komunikazio trebetasunak II | 6 ECTS
Roberto Mielgo – Maria Dolores Sánchez Ojanguren

Ciencias naturales y su didáctica I | 6 ECTS
Roberto Pilar Alberdi

Organización de centros educativos | 6 ECTS
Maite Gorriño Martija

Gorputz hezkuntza eta bere didaktika | 6 ECTS
Yolanda Santeodoro Egia

Bigarren seihilekoa

Hizkuntza eta literaturaren didaktika I | 6 ECTS
Agurtzane Lauzirika Zugazaga

Matematika eta bere didaktikak II | 6 ECTS
Lander Intxausti Arriolabengoa

Tradiciones socioculturales y diálogo interreligioso | 6 ECTS
Pilar de Miguel Fernández

Praktikak I | 12 ECTS
Jone Ozerinjauregi Ozerinjauregi

Lehen seihilekoa

Ciencias sociales y su didactica I | 6 ECTS
Pedro Marcos de Cossío

English for primary teachers  I | 6 ECTS
Mención: lengua extranjera
Maria Jesús Anakabe Onaindia

Hizkuntza eta literaturaren didaktika II | 6 ECTS
Agurtzane Lauzirika – Roberto Mielgo

Juego y deporte | 6 ECTS
Mención: educación física
Jon Ortuondo

Educación artística y su didáctica | 6 ECTS
Pello Ulazia Ibarzabal – Jorge Txana Barón

Errelitatearen disziplinarteko ikuspegia | 6 ECTS
Mención: profundización curricular
Iñigo Arteatx Uriarte

Matematika eta bere didaktika III | 6 ECTS
Lander Intxausti Arriolabengoa

El mensaje cristiano | 6 ECTS
DECA
Pilar de Miguel Fernández

Bigarren seihilekoa

Hizkuntzen tratera bateratua | 6 ECTS
Ane Ortega Etcheverry – Jaione Ibarra Atutxa

Gorputz adierazpena eta komunikazioa | 6 ECTS
Mención: educación física
June Kortazar Zabala

Gizarte zientziak eta bere didaktika II | 6 ECTS
Olalla Juaristi Larrinaga

Ciencias naturales y su didáctica II | 6 ECTS
Roberto Pilar Alberdi

Creative use of teaching resources in the primary classroom | 6 ECTS
Mención: lengua extranjera
Maria Dolores Sánchez Ojanguren

English for science teachers | 6 ECTS
Mención: profundización curricular
Maria Jesús Anakabe Onaindia

Foreign language teaching I | 6 ECTS
Mención: lengua extranjera
Ane Ortega Etcheverry

Gorputz hezkuntzaren didaktika | 6 ECTS
Mención: educación física
Yolanda Santeodoro Egia

La Iglesia, los sacramentos y la moral | 6 ECTS
IGEA
Ana Berrizbeitia Eguen – José Agustín Maiz Alcorta

Lehen seihilekoa

Praktikak II – Orokorra | 18 ECTS
Jone Ozerinjauregi Ozerinjauregi

Praktikak II | 12 ECTS
Aipamena: Curriculumean sakontzea
Jone Ozerinjauregi Ozerinjauregi

Praktikak II | 12 ECTS
Aipamena: Atzerriko Hizkuntza
Jone Ozerinjauregi Ozerinjauregi

Praktikak II | 12 ECTS
Aipamena: Heziketa fisikoa
Jone Ozerinjauregi Ozerinjauregi

Bigarren seihilekoa

Ética y deontología profesional | 6 ECTS
Pedro Marcos de Cossío

Salud corporal | 6 ECTS
Mención: educación física
Jon Ortuondo Bárcena

English for primary teachers II | 6 ECTS
Mención: lengua extranjera
Maria Dolores Sánchez Ojanguren

Erlijioaren didaktika eta pedagogia eskolan | 6 ECTS
IGEA
Aritz Luzea de la Encina

Matematika eta bere didaktika IV | 4 ECTS
Santiago Larrañaga Arrizabalaga – Pello Gondra

Gaitasun motorra | 6 ECTS
Mención: educación física
Yolanda Santeodoro Egia

Laboratorio | 6 ECTS
Mención: profundización curricular
Pedro Marcos Cossío

Gradu bukaerako lana | 8 ECTS
Jone Ozerinjauregi Ozerinjauregi

Foreign language teaching II | 6 ECTS
Mención: lengua extranjera
Maria Jesús Anakabe Onaindia

Función tutorial | 6 ECTS
Mención: profundización curricular
Roberto Pilar Alberdi

Incoming ikasgaiak

Lehen seihilekoa

English for primary teachers I | 6 ECTS
Maria Jesús Anakabe Onaindia

Bigarren seihilekoa

Foreign language teaching I | 6 ECTS
Ane Ortega Etcheverry

English for primary teachers II | 6 ECTS
Maria Dolores Sánchez Ojanguren

Creative use of teaching resources in the primary classroom | 6 ECTS
Maria Dolores Sánchez Ojanguren

English for science teachers | 6 ECTS
Maria Jesús Anakabe Onaindia

Foreign language teaching II | 6 ECTS
Maria Jesús Anakabe Onaindia

Lehen seihilekoa

Psicología del desarrollo | 6 ECTS
Mireia Sanz Vázquez

Ciencias sociales y su didáctica II | 6 ECTS
Roberto Pilar Alberdi

Sociedad y escuela | 6 ECTS
Carlos García de Andoin

Juego y deporte | 6 ECTS
Jon Ortuondo Bárcena

Ciencias naturales y su didáctica I | 6 ECTS
Roberto Pilar Alberdi

Bigarren seihilekoa

Psicología de la educación | 6 ECTS
Mireia Sanz Vázquez

Ética y deontología profesional | 6 ECTS
Pedro Marcos de Cossío

Laboratorio de métodos activos para el aprendizaje interdisciplinar | 6 ECTS
Pedro Marcos de Cossío – Roberto Pilar Alberdi

Tradiciones socioculturales y diálogo interreligioso | 6 ECTS
Pilar de Miguel Fernández

Salud corporal | 6 ECTS
Jon Ortuondo Bárcena

Función tutorial | 6 ECTS
Roberto Pilar Alberdi

Ciencias naturales y su didáctica II | 6 ECTS
Roberto Pilar Alberdi

Competencia motriz | 6 ECTS
Yolanda Santeodoro Egia

Ordutegia

2021-2022 Lehen Hezkuntzako graduko ordutegia

Deskargatu zure taldearen ordutegia:

Deskargatu zure taldearen ordutegia:

Deskargatu zure taldearen ordutegia:

Deskargatu zure taldearen ordutegia:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies