Lehen Hezkuntzako Gradura Egokitzeko Ikastaroren Ikasketa Plana

Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduan jasotzen denez, Lehen Hezkuntzako Graduko ikasketek, ikastetxe publiko zein itunpeko eta pribatuetan, Lehen Hezkuntzako irakasle izateko gaitzen dituzte ikasleak.

Gorputz Hezkuntza aipamena

Aipamen honen helburu nagusia, irakaslegaiak kirol jarduera fisikoaren irakaskuntza-ikaskuntzan trebatzea da. Prestakuntza horren bidez, irakasleak eskolan jarduera fisikoaren arloko proiektuak proposatzeko gai izatea lortu nahi da, ohitura osasuntsuak, egonkorrak eta denboran irauten dutenak bultzatzeko ikasleen artean.

Aipamen honek Gorputz Hezkuntza espezialitatean jarduteko gaitasuna ematen die irakasleei, horrela jasotzen baita azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuan.

Atzerriko Hizkuntza aipamena (Ingelesa)

Atzerriko Hizkuntza aipamenak (Ingelesa) honako helburu hauek ditu: batetik, bigarren hizkuntzaren eta hirugarren hizkuntzaren didaktikari buruzko ezagutzak garatzea, ingelesa irakasteko edo ingelesez irakasteko; eta, bestetik, irakasle gisa jarduteko ingeles maila egokia bermatzea.

Aipamen honek Atzerriko Hizkuntza espezialitatean (Ingelesa) jarduteko gaitasuna ematen die irakasleei, horrela jasotzen baita azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuan.

Ikasketa Plana

Lehen Hezkuntzako Gradura egokitzeko ikastaroa magisteritzako diplomaturaren prestakuntza osatzeko diseinatu da; horretarako, ibilbide eleanitza prestatu da, euskara nagusi duena.

Ondoren aurkeztuko den ikasketa plan honetan, ohiko egoera nagusiak bildu dira; hala ere, eskabide bakoitza aztertuko da eta ikasgai gehiago egin beharra ere gerta daiteke.

Ikasketak bi ikasturtetan egiten dira, eta prestakuntzan zehar ondoko arlo hauek hartzen dira kontuan: oinarrizko arloak, diziplina eta arlo desberdinetako didaktikak, eta arlo aplikatuagoak, hala nola, Practicuma, Gradu Amaierako Lana eta Tituluaren Aipamenak.

1. Maila

Lehen seihilekoa

Ikerketa Metodoak eta Teknikak

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Teaching of Mathematics III

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Ciencias Naturales y su Didáctica II

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Bigarren seihilekoa

Familia eta Eskola

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Gizarte Zientziak eta bere Didaktika II

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Ética y Deontología Profesional

| 6 kredituak | PDF deskargatzea|

Irakaslea

Hizkuntzen Trataera Bateratua

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

2. Maila

Lehen seihilekoa

Foreign Language Teaching I

| 6 kredituak |

Irakaslea

English for Primary Teachers I

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Use of creative resources for the Primary Classroom

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Juego y Deporte

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Gorputz Hezkuntzaren Didaktika

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Gorputz Adierazpena eta Komunikazioa

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Bigarren seihilekoa

Foreign Language Teaching II

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

English for Primary Teachers II

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Gaitasun motorra

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Salud Corporal

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

GBL

| 6 kredituak| PDF deskargatzea|

Irakaslea

Praktikak II-Aipamena

| 6 kredituak |

Irakaslea