Haur Hezkuntzako Gradura Egokitzeko Ikastaroaren Ikasketa Plana

Abenduaren 27ko ECI/3854/2007 Aginduan eta azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuan jasotzen denez, Haur Hezkuntzako Graduko ikasketek, ikastetxe publiko zein itunpeko eta pribatuetan, Haur Hezkuntzako irakasle izateko gaitzen dituzte ikasleak.

Hizkuntzen Sarrera Goiztiarra aipamena

Hizkuntzen Sarrera Goiztiarra aipamenean irakaskuntza eleanitza eta hizkuntzen irakaskuntzaren planifikazioa egiteko gaitasunak lantzen dira, betiere, Haur Hezkuntzako aldiaren ikuspegi integralaren ikuspegitik.

Gainera, aipamen honetan, eskolan bigarren eta hirugarren hizkuntzen jabekuntza bultzatzeko, beharrezko trebetasun komunikatiboen garapena lantzen da.

Ikasketa Plana

Haur Hezkuntzako Gradura egokitzeko ikastaroa magisteritzako diplomaturaren prestakuntza osatzeko diseinatu da; horretarako, ibilbide eleanitza prestatu da, euskara nagusi duena.

Ondoren aurkeztuko den ikasketa plan honetan, ohiko egoera nagusiak bildu dira; hala ere, eskabide bakoitza aztertuko da eta ikasgai gehiago egin beharra ere gerta daiteke.

Ikasketak bi ikasturtetan egiten dira, eta prestakuntzan zehar ondoko arlo hauek hartzen dira kontuan: oinarrizko arloak, diziplina eta arlo desberdinetako didaktikak, eta arlo aplikatuagoak, hala nola, Practicuma, Gradu Bukaerako Lana eta Tituluaren Aipamenak. Hona hemen planaren egitura:

1. Maila

Lehen seihilekoa

Ikerketa Metodoak eta Teknikak

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Ikasteko Zailtasunak

| 6 kredituak |  PDF deskargatzea |

Irakaslea

Pentsamendu Matematikoaren Garapena eta bere Didaktika I

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Haurtzaroa, Osasuna eta Elikadura

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Bigarren seihilekoa

Familia eta Eskola

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Innovación y Mejora Continua en Educación

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Desarrollo Psicomotor

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Ahozko Hizkuntaren Didaktika

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

2. Maila

Lehen seihilekoa

Pentsamendu Matematikoaren Garapena eta bere Didaktika II

| 6 kredituak |

Irakaslea

Euskararen Sarrera Goiztiarra

| 6 kredituak | PDF deskargatzea|

Irakaslea

Early Introduction to the English Language

| 6 kredituak |

Irakaslea

Idatzizko Hizkuntzaren Didaktika

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Bigarren seihilekoa

Idatzizko Hizkuntzaren Didaktika

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

L3 Teaching

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Hizkuntzen Trataera Bateratua

| 6 kredituak | PDF deskargatzea |

Irakaslea

Practicum II – Aipamena

| 6 kredituak |

Irakaslea

Gradu Bukaerako Lana / Trabajo de Fin de Grado

| 6 kredituak |  PDF deskargatzea |

Irakaslea