Berariazko gaitasunak

  • Ikastetxeko proiektu komun eta konpartitu bat diseinatu, garatu, jarduerarako etengabeko erreferente bezala erabili eta ebaluatu. Proiektu horren helburuak eta ezaugarriak dira nesken eta mutilen arteko hezkuntza berdinzale eta inklusiboa sustatzea, estereotipo murriztaileak gainditzen saiatzea, balio demokratikoen arabera heztea, ingurumena errespetatzea eta irisgarritasun unibertsala lortzea.
  • Ikaskuntza-egoera egokiak diseinatu eta garatu, talde bakoitzeko ikasleek eskura ditzaten bilatzen diren helburuak.
  • Ikaskuntzaren ebaluaketa zorroztasunez planifikatzea, eta prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatzea; ebaluatzea, halaber, gaitasunen lorpen maila eta aplikatutako programa eta estrategia didaktikoak ere, emaitzetatik ondorioztatzen diren hobekuntzak txertatuz.
  • Ikasleak modu eraginkorrean orientatu eta lagundu, batez ere behar bereziak dituztenak, haien garapen integralari laguntzeko (pertsonala, soziala eta akademikoa), familien lankidetzarekin.
  • Modu garbi eta zuzenean komunikatu, irakaskuntzaren hizkuntzan, ahoz eta idatziz.
  • Familiaren, gizartearen eta ikastetxearen arteko lankidetza-sareak eratzea.
  • Norberaren garapen profesionalaren protagonista izatea, elkarlanean, irakaskuntza-funtzioa etengabe hobetuz, aldaketa eta aurrerapen zientifiko, pedagogiko eta sozialetara egokituz, eta prestakuntza- eta ikerketa-proiektuetan parte hartuz.

Haur Hezkuntzako Gradua duten ikasleek, gainera, berariazko gaitasun hau ere izango dute:

  • 0 eta 6 urte bitarteko haurren ikaskuntza-zailtasunak eta garapen-arazoak detektatu, garapen egokia izan dezaten eta taldean dagokion moduan barneratu daitezen.