Hobekuntza ekintzak

Eskolako titulazioetan ezarritako hobekuntza ekintzen gaineko informazioa eta dagokien analisia, urteroko jarraipen txostenetan eskura daude.